Cây cà chua thân gỗ Tamarillo Rừng Forest Tamarillo


Cây cà chua thân gỗ Tamarillo Rừng Forest Tamarillo
Cây cà chua thân gỗ Tamarillo Rừng Forest Tamarillo. Cà chua thân gỗ lùn Drawf Tamarillo – Cà chua thân gỗ rừng Forest Tamarillo - cà chua thân gỗ tamarillo.


Giá bán:
25.000 VNĐ / 1 hạt


300.000 VNĐ / 1 Cây


Forest Tamarillo là loại cây nhỏ hiếm có chiều cao 8 m với lá rộng và hoa nhỏ. Forest Tamarillo là loại trái cây ăn được lớn hơn giống Tamarillo thường (Cyphomandra betacea) và ngọt hờn thay vì chua như Tamarillo thường (Cyphomandra betacea).


Cây cà chua thân gỗ Tamarillo Rừng Forest Tamarillo
Cây cà chua thân gỗ Tamarillo Rừng Forest Tamarillo


Cyphomandra sibundoyensis có nguồn gốc từ rừng mây ở tây nam Colombia giữa 1400 và 2300 m và sẽ thích nghi với khí hậu ôn đới ấm áp..


Webiste: https://www.cachuathangotamarillo.com/


VIDEO GIỚI THIỆU HẠT GIỐNG, CÂY GIỐNG VÀ TRÁI CÀ CHUA THÂN GỖ TAMRILLO (MAGIC-S).
Facebook: https://www.facebook.com/hatgiongcaytrongnhapkhau/


Cây cà chua thân gỗ Tamarillo Rừng Forest Tamarillo